• Kế hoạch thi thuyết trình "Chủ quyền biển đảo Việt Nam"-ke-hoach-thi-thuyet-trinh-chu-quyen-bien-dao-viet-nam-11421578.html
  | 95 lượt tải | 1 file đính kèm
  HỘI ĐỒNG ĐỘI TP TAM KỲĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINHLIÊN ĐỘI TH NGÔ QUYỀNSố: …. /KH-LĐAn Phú, ngày … tháng 12 năm 2015KẾ HOẠCHTổ chức cuộc thi thuyết trình “Chủ quyền biển đảo Việt Nam” Thực hiện Chương trình công tác Đội, phong trào thiếu nhi và ...
 • Công văn hướng dẫn tham gia cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt-cong-van-huong-dan-tham-gia-cuoc-thi-trang-nguyen-tieng-viet-11421553.html
  | 143 lượt tải | 1 file đính kèm
  ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH T.QUẢNG NAM HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ TAM KỲ *** Số: 08-CV/HĐĐ Tam Kỳ, ngày 05 tháng 12 năm 2015“V/v tham gia cuộc thi “Trạng nguyên Tiếng Việt” ...
 • LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11 TỔ 5-lich-cong-tac-thang-11-to-5-10745896.html
  | 80 lượt tải | 1 file đính kèm
  TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUYỀNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTỔ 5Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: /KH TCMAn Phú, ngày 5 tháng 11 năm 2014KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 TỔ 5 NĂM HỌC 2014-2015I.Công tác trọng tâm: - Daỵ học chương trình tuần ...
 • LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10 TỔ 5-lich-cong-tac-thang-10-to-5-10745891.html
  | 93 lượt tải | 1 file đính kèm
  TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUYỀNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTỔ 5Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: /KH TCMAn Phú, ngày 5 tháng 10 năm 2014LỊCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 10TỔ 5I.Công tác trọng tâm:- Dạy chương trình tuần 6 đến tuần 11- ...
 • LỊCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 9 NH 2014-2015 TỔ 5-lich-cong-tac-chuyen-mon-thang-9-nh-2014-2015-to-5-10615542.html
  | 106 lượt tải | 1 file đính kèm
  TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUYỀNCỘNG HOÀ XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTỔ 5Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: /KH TCMAn Phú, ngày 10 tháng 9 năm 2014KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔNTHÁNG 9 NĂM 2014I.Công tác trọng tâm: - Dạy chương trình tuần 2 đến ...
 • KH công tác chuyên môn tháng 10 - Tổ 5-kh-cong-tac-chuyen-mon-thang-10-to-5-9673580.html
  | 97 lượt tải | 1 file đính kèm
  PHÒNG GD & ĐT TP TAM KỲ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG TH NGÔ QUYỀN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: / KH - TCM An Phú, ngày 2 tháng 10 năm 2013KẾ ...
 • Kế hoạch công tác tháng 8 & 9 - Tổ 5 NH 2013-2014-ke-hoach-cong-tac-thang-8-9-to-5-nh-2013-2014-9615462.html
  | 84 lượt tải | 1 file đính kèm
  PHÒNG GD & ĐT TP TAM KỲ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH NGÔ QUYỀN Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: / KH - TCM An Phú, ngày 15 tháng ...
 • Kế hoạch công tác tháng 5 - Tổ 5-ke-hoach-cong-tac-thang-5-to-5-9224564.html
  | 79 lượt tải | 1 file đính kèm
  PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT TP TAM KỲ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUYỀN Độc lập – Tự do – Hạnh phúcAn Phú, ngày 02 tháng 5 năm 2013Kế HOạCH CÔNG TáC CHUYÊN MÔN Tổ 5THÁNG 5 NĂM 2013I.Công tác ...
 • Kế hoạch công tác tháng 5 - Tổ 5-ke-hoach-cong-tac-thang-5-to-5-9222472.html
  | 99 lượt tải | 1 file đính kèm
  PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT TP TAM KỲ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUYỀN Độc lập – Tự do – Hạnh phúcAn Phú, ngày 02 tháng 5 năm 2013Kế HOạCH CÔNG TáC CHUYÊN MÔN Tổ 5THÁNG 5 NĂM 2013I.Công tác ...
 • Hình ảnh Rừng cây Bác Hồ-hinh-anh-rung-cay-bac-ho-9121396.html
  | 98 lượt tải | 1 file đính kèm
  
 • Kế hoạch công tác tháng 4 - Tổ 5-ke-hoach-cong-tac-thang-4-to-5-9092580.html
  | 84 lượt tải | 1 file đính kèm
  PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT TP TAM KỲ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUYỀN Độc lập – Tự do – Hạnh phúcAn Phú, ngày 03 tháng 04 năm 2013Kế HOạCH CÔNG TáC CHUYÊN MÔN Tổ 5THÁNG 4 NĂM 2013I.Công tác ...
 • Kế hoạch công tác tháng 3 - Tổ 5-ke-hoach-cong-tac-thang-3-to-5-8994472.html
  | 93 lượt tải | 1 file đính kèm
  PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT TP TAM KỲ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUYỀN Độc lập – Tự do – Hạnh phúcAn Phú, ngày 04 tháng 03 năm 2013Kế HOạCH CÔNG TáC CHUYÊN MÔN Tổ 5THÁNG 03 NĂM 2013I.Công tác ...